Kontakt

Adres firmy:

KUŹNIA PIASEK
ul. Wolności 28 Piasek
42-287 Lubsza pow. Lubliniecki
woj. Śląskie

Godziny pracy: 7.00-15.00


Serdecznie zapraszamy.

 


tel: 0048(0)343566011
fax: 0048(0)343566067

E-mail Address:

biuro@kuzniapiasek.com
www.kuzniapiasek.com

 
Uprzejmie informujemy, że:
a) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "LECH" Leszek Żuk ul. Wierzbowa 97, 42-660 Kalety stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@futureindesign.com lub pisemnej na adres KUŹNIA PIASEK ul. Wolności 28 Piasek 42-287 Lubsza pow. Lubliniecki woj. Śląskie
 

Mapa dojazdu:

Kuźnia Piasek 2011 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Design by www.futureindesign.com