Dotacja UE

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci...

W dniu 3.12.2009 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego "Rozwój
oraz wzrost konkurecyjności Przedsiębiorstwa Handlowo- Produkcyjnego "LECH" Leszek Żuk poprzez budowę i wyposażenie hali stolarni do produkcji wyrobów drewnianych"

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez
zwiększenie potencjału wytwórczego i jakości oferowanych wyrobów. Realizację powyższego celu umożliwiło wybudowanie hali produkcyjnej i zakup nowych urządzeń będących przedmiotem projektu.

Z poważaniem Leszek Żuk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


„Rozwój oraz wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego LECH Leszek Żuk poprzez budowę i wyposażenie hali stolarni do produkcji wyrobów drewnianych”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „LECH” Leszek Żuk
42-660 Kalety, ul. Wierzbowa 97

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Wartość projektu: 1 553 060,00 PLN
Wartość dofinansowania: 747 000,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Kuźnia Piasek 2011 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Design by www.futureindesign.com